۱۳۹۸ جمعه ۱ شهريور
English
صفحه اصلی
1397/08/20 باحضور سرپرست مدير كل ورزش و جوانان استان طي حكمي آقاي حسين سليم به عنوان مسئول نمايندگي ورزش و جوانان شهر اسلاميه منصوب شد.
باحضور سرپرست مدير كل ورزش و جوانان استان طي حكمي آقاي حسين سليم به عنوان مسئول نمايندگي ورزش و جوانان شهر اسلاميه منصوب شد.