۱۳۹۸ شنبه ۴ خرداد
English
صفحه اصلی
1397/09/11 حضور دكتر روشن دل(معاون آموزشي دانشگاه فرهنگيان كشور) در شهرستان
حضور دكتر روشن دل(معاون آموزشي دانشگاه فرهنگيان كشور) در شهرستان
در نشست و هم انديشي ميان مسئولين شهرستان با  دكتر روشن دل ( معاون آموزشي دانشگاه فرهنگيان كشور) فرماندار فردوس گفت : پس از كشاورزي در شهرستان فردوس بيشترين شغل معلمي است .
 
مهندس ابراهيمي اظهار نمود : مردم فردوس به شغل شريف معلمي علاقمند بوده كه از قبل انقلاب مركز دانشسراي تربيت معلم در اين شهرستان داير بوده است .
 
فرماندار فردوس ادامه داد : با توجه به اين كه امروزه معلمين فردوس در سراسر استان مشغول خدمت بوده از طرف تمامي مسئولين و مردم شهرستان خواستار احيا مجدد مركز شهيد مفتح پسران  و تقويت مركز خواهران هستيم .
 
در ادامه از زمين دانشگاه فرهنگيان بازديد و دكتر روشن دل قول همكاري و مساعدت جهت ساخت ساختمان دانشگاه فرهنگيان شهرستان فردوس پس از تكميل ديواركشي آن توسط مسئولين شهرستاني را داد .