۱۳۹۶ جمعه ۲۹ دي
English
صفحه اصلی
طرح ها و پروژه ها

پروژه هاي عمراني از محل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سال 1394 - شهرستان فردوس

عنوان برنامه

عنوان پروژه

دستگاه اجرايي

فصل اداره امور عمومي

تحقيقات راهبردي

ساختمان ها و تجهيزات


‌كمك به تكميل و تجهيز ساختمان بخشداري مركزي فردوس

‌استانداري خراسان جنوبي


‌تجهيز ساختمانهاي فرمانداري و بخشداريهاي شهرستان فردوس

‌استانداري خراسان جنوبي


‌تكميل و تعمير ساختمانهاي فرمانداري و بخشداريهاي شهرستان فردوس

‌استانداري خراسان جنوبي


‌تكميل ، تجهيز و تعمير اداره ثبت احوال فردوس

‌اداره كل ثبت احوال خراسان جنوبي


‌تكميل ، تجهيز و تعمير اداره امور مالياتي فردوس

‌اداره كل امور مالياتي خراسان جنوبي


‌تكميل ، تجهيز و تعمير اداره كار تعاون و رفاه اجتماعي فردوس

‌اداره كل كار تعاون و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي

فصل ارتباطات و فناوري اطلاعات

راهبري امور فناوري اطلاعات


تكميل زير ساخت هاي فناوري اطلاعات(شبكه دولت) در شهرستان فردوس

‌استانداري خراسان جنوبي

فصل امور قضائي

‌اقدامات امور تأميني و تربيتي
ساختمان ها و تجهيزات


‌تجهيز اداره ثبت اسناد و املاك فردوس

اداره كل ثبت اسناد و املاك خراسان جنوبي

فصل آموزش

آموزش استثنايي


‌تعمير و تجهيز مدارس استثنايي سطح شهرستان فردوس

‌اداره كل نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس استان خراسان جنوبي

‌آموزش ابتدايي


تكميل سالن چند منظوره شهداي باغستان فردوس

‌اداره كل نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس استان خراسان جنوبي


‌تعمير و تجهيز مدارس ابتدايي سطح شهرستان فردوس

‌اداره كل نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس استان خراسان جنوبي


‌توسعه دو كلاس دبستان امام سجاد

‌اداره كل نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس استان خراسان جنوبي


تكميل مدرسه 12 فروردين اسلاميه

‌اداره كل نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس استان خراسان جنوبي


‌تكميل دبستان خيري مسكن مهر اسلاميه

‌اداره كل نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس استان خراسان جنوبي

‌آموزش راهنمايي


‌تعمير و تجهيز مدارس راهنمايي سطح شهرستان فردوس

‌اداره كل نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس استان خراسان جنوبي


تكميل سالن چند منظوره شهيد جوادي فردوس

‌اداره كل نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس استان خراسان جنوبي

‌آموزش غيررسمي فني وحرفه اي


‌تكميل مركز آموزش فني و حرفه اي فردوس

‌اداره كل آموزش فني و حرفه اي خراسان جنوبي

‌آموزش متوسطه فني و حرفه اي


‌تعمير و تجهيز مدارس متوسطه فني و حرفه اي سطح شهرستان فردوس

‌اداره كل نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس استان خراسان جنوبي

‌آموزش متوسطه نظري


‌تعمير و تجهيز مدارس متوسطه نظري سطح شهرستان فردوس

‌اداره كل نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس استان خراسان جنوبي


‌تكميل خوابگاه علامه طباطبايي فردوس

‌اداره كل نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس استان خراسان جنوبي
فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي
انرژي

برق


بهينه سازي شبكه برق روستاي باغستان عليا

‌شركت توزيع نيروي برق خراسان جنوبي


بهينه سازي شبكه برق روستاي برون

‌شركت توزيع نيروي برق خراسان جنوبي


بهينه سازي شبكه برق روستاي خانكوك

‌شركت توزيع نيروي برق خراسان جنوبي


‌تأمين برق بخش توسعه روستاي مهرانكوشك

‌شركت توزيع نيروي برق خراسان جنوبي

بازرگاني و تعاون

تنظيم بازار داخلي
‌بهداشت و سلامت

خدمات درماني


تجهيز پايگاه انتقال خون فردوس

پايگاه انتقال خون خراسان جنوبي
خدمات بهداشتي


‌تعمير مراكز بهداشتي و درماني شهري، شهرستان فردوس

‌دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند-بهداشت درمان


‌تجهيز مراكز بهداشتي و درماني شهري، شهرستان فردوس

‌دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند-بهداشت درمان


‌تعمير مراكز بهداشتي درماني روستايي، شهرستان فردوس

‌دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند-بهداشت درمان


‌تجهيز فضا هاي بهداشتي درماني روستايي شهرستان فردوس

‌دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند-بهداشت درمان


احداث ،توسعه و تكميل پايگاه اورژانس جاده اي برون

‌دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند-بهداشت درمان


‌تكميل مركز بهداشتي درماني شهري وليعصر فردوس

‌دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني بيرجند-بهداشت درمان

تربيت بدني

گسترش ورزش همگاني


‌تعميرات اماكن ورزشي سطح شهرستان فردوس

‌اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبي


‌احداث پيست موتورسواري شهرستان فردوس

‌اداره كل ورزش و جوانان خراسان جنوبي

‌گسترش ورزش دانش آموزان و دانشجويان


تعمير و تجهيز اماكن و فضاهاي ورزشي دانش آموزي سطح شهرستان فردوس

‌اداره كل نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس استان خراسان جنوبي

حمل و نقل

حمل و نقل جاده اي


‌بهسازي و نوسازي راه روستايي چشمه خانم-آبدكي

‌اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي


‌تعميرات ابنيه فني و عمليات حفاظتي پلها در راههاي اصلي و فرعي شهرستان فردوس

‌اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي


‌خط كشي و تجهيز راهها به علائم و تجهيزات ايمني راههاي اصلي و فرعي شهرستان فردوس

‌اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي


سيلكت و روكش آسفالت موضعي راههاي اصلي و فرعي شهرستان فردوس

‌اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي


سيلكت و روكش آسفالت موضعي راههاي روستايي شهرستان فردوس

‌اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي


‌تعميرات ابنيه فني و عمليات حفاظتي پلها در راههاي روستايي شهرستان فردوس

‌اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي


‌خط كشي و تجهيز راهها به علائم و تجهيزات ايمني راههاي روستايي شهرستان فردوس

‌اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

ساختمان ها و تجهيزات


‌مرمت و توسعه ساختمانهاي راهداري فردوس

‌اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي


‌تجهيز و راه اندازي ماشين آلات راهداري فردوس

‌اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي


‌تكميل ، تجهيز و تعمير اداره راه و شهرسازي فردوس

‌اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي

‌خدمات مالي،فني ،مديريت وبرنامه ريزي

‌خدمات هواشناسي


‌بهسازي و نوسازي شبكه هواشناسي فردوس

‌اداره كل هواشناسي خراسان جنوبي

‌دفاع

‌تقويت وتوسعه وتجهيز رده هاي مقاومت


‌كمك به احداث و توسعه پايگاه ها و حوزه هاي مقاومت بسيج شهرستان فردوس

‌ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي - هزينه هاي بسيج - ارتش 20 ميليوني

رفاه و تامين اجتماعي

‌پايگاههاي امداد و نجات


‌بهسازي،نوسازي و تجهيز پايگاههاي امدادي شهرستان فردوس

‌جمعيت هلال احمر خراسان جنوبي

‌تأمين مسكن


تأمين و تعمير مسكن والدين و خانواده شهدا شهرستان فردوس

‌بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان جنوبي

‌توانبخشي

 
‌حمايت از خانواده و فرزندان


‌تكميل و تجهيز مجتمع حمايتي شبانه روزي شهيد مصطفي خميني

‌اداره كل بهزيستي خراسان جنوبي
‌فرهنگي، آموزشي ، ورزشي و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت ايثارگران


‌بهسازي گلزار شهداي خانيك

‌بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان جنوبي


‌بهسازي و ساماندهي گلزار شهداء برون

‌بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان جنوبي


‌بهسازي و ساماندهي گلزار شهداء باغستان عليا

‌بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان جنوبي

صنعت و معدن

ايجاد و توسعه صنايع


‌آموزش هنرجويان و تجهيز مراكز صنايع دستي شهرستان فردوس

‌اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي


احداث مركز آموزش صنايع دستي شهرستان فردوس

‌اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي


‌تجهيز مراكز آموزش ثابت و غير ثابت (مواد اوليه ،ابزار و ادوات آموزشي)در شهرستان فردوس

‌اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي

زيرساختهاي صنعتي و معدني


آماده سازي معابر، جدول گذاري و آسفالت شهرك صنعتي فردوس

‌شركت سهامي شهركهاي صنعتي استان خراسان جنوبي
اكتشاف و راه اندازي معادن


پي جويي و اكتشافات معدني


‌فرهنگ وهنر،رسانه هاي جمعي وگردشگري

‌پژوهش و اكتشاف باستان شناختي و تاريخي


‌كاوش هاي باستان شناسي سطح شهرستان فردوس (پژوهش باستان شناختي و تعيين حريم محوطه هاي تاريخي)

‌اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي

گسترش خدمات موزه اي
رسانه هاي شنيداري و ديداري
‌تامين، حفاظت و مرمت ميراث غيرمنقول با ارزش فرهنگي و تاريخي


‌حفاظت و مرمت بناهاي اضطراري با ارزش فرهنگي و تاريخي شهرستان فردوس

‌اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي


‌مرمت بقعه امامزاده روستاي مهويد

‌اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي


‌مرمت بقاع امامزادگان فردوس

‌اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي


‌مرمت خانه هاي محله سردشت

‌اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي

‌توسعه زيرساخت هاي مورد نياز گردشگري


طرح گردشگري باغستان و آبگرم

‌اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي


اجراي طرح منطقه گردشگري شهر تون

‌اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي


‌احداث، توسعه، نگهداري و تجهيز پاركهاي جنگلي مرتبط با گردشگري شهرستان فردوس

‌اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي

خدمات فرهنگي و هنري


‌تعمير و تجهيز كتابخانه عمومي سطح شهرستان فردوس

‌نهاد كتابخانه هاي عمومي استان خراسان جنوبي


تكميل، تعمير و تجهير مراكز فرهنگي و هنري كانون هاي پرورش فكري كودكان و نوجوانان

‌كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان


تكميل مصلي فردوس

‌اداره كل اوقاف و امورخيريه خراسان جنوبي


احداث،توسعه و تكميل مساجدو بناهاي مذهبي در سطح شهرستان فردوس

‌اداره كل اوقاف و امورخيريه خراسان جنوبي


احداث،توسعه و تكميل خانه هاي عالم در سطح شهرستان فردوس

‌سازمان بسيج سازندگي نيروي مقاومت بسيج


‌تكميل و توسعه بقاع امامزادگان فردوس

‌اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي


توسعه و تكميل بقاع متبركه در سطح شهرستان فردوس

‌اداره كل اوقاف و امورخيريه خراسان جنوبي


تكميل دارالقران فردوس

اداره كل تبليغات اسلامي استان خراسان جنوبي


‌تعمير و تجهيز كانونهاي فرهنگي و اردوگاههاي پرورشي دانش آموزي سطح شهرستان فردوس

‌اداره كل نوسازي،توسعه و تجهيز مدارس استان خراسان جنوبي

ساختمان ها و تجهيزات


‌تكميل ، تجهيز و تعمير اداره ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري فردوس

‌اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي


‌تكميل ، تجهيز و تعمير اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي فردوس

‌اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان جنوبي

كشاورزي و منابع طبيعي

آبخيزداري و حفاظت خاك


آبخيزداري و كنترل سيل در حوزه داخلي (كال چهل فردوس)

‌اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي
‌احياء ، توسعه و بهره برداري اصولي از مراتع كشور


مديريت بهره برداري از محصولات فرعي منابع طبيعي

‌اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي


‌عمليات بيولوژيك مرتع در شهرستان فردوس

‌اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي


عمليات بيو مكانيكي خاك

‌اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي


‌مديريت مرتع در شهرستان فردوس

‌اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي

‌احياء، توسعه و بهره برداري اصولي از جنگل هاي كشور


تكميل،تجهيز و مرمت ساختمانهاي حفاظتي در شهرستان فردوس

‌اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي


‌حفاظت و حمايت از جنگلها و مراتع در شهرستان فردوس

‌اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي


مراقبت و نگهداري جنگلكاري هاي سنواتي و فضاي سبز

‌اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي


‌احداث، توسعه، نگهداري و تجهيز پاركهاي جنگلي در شهرستان فردوس

‌اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي


جنگلكاري و توسعه درختكاري و فضاي سبز در مناطق جنگلي و غير جنگلي

‌اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي

‌افزايش توليد آبزيان پرورشي


‌توسعه آبز‌ي‌پروري در آبهاي داخلي شهرستان فردوس

‌اداره كل جهاد كشاورزي خراسان جنوبي
‌افزايش توليد محصولات باغي


‌توسعه باغات در ارضي مستعد و شيبدار شهرستان فردوس

‌اداره كل جهاد كشاورزي خراسان جنوبي


‌اصلاح، احياء و افزايش توليد زعفران شهرستان فردوس

‌اداره كل جهاد كشاورزي خراسان جنوبي


‌اصلاح، احياء و افزايش توليد گل،گياهان زينتي،دارويي و قارچ شهرستان فردوس

‌اداره كل جهاد كشاورزي خراسان جنوبي


‌ساماندهي گلخانه هاي شهرستان فردوس

‌اداره كل جهاد كشاورزي خراسان جنوبي


‌اصلاح و نوسازي باغات موجود شهرستان فردوس

‌اداره كل جهاد كشاورزي خراسان جنوبي

‌افزايش توليد محصولات دام و طيور


‌ساماندهي و بهبود توليدات ماكيان، زنبور عسل شهرستان فردوس

‌اداره كل جهاد كشاورزي خراسان جنوبي


‌ساماندهي و بهبود توليدات دامي در شهرستان فردوس

‌اداره كل جهاد كشاورزي خراسان جنوبي


‌بهبود تغذيه و جايگاه دام و طيور شهرستان فردوس

‌اداره كل جهاد كشاورزي خراسان جنوبي

‌افزايش توليد محصولات زراعي


‌افزايش توليد سبزي و صيفي شهرستان فردوس

‌اداره كل جهاد كشاورزي خراسان جنوبي


‌افزايش توليد حبوبات شهرستان فردوس

‌اداره كل جهاد كشاورزي خراسان جنوبي
‌افزايش سطح پوشش خدمات ترويجي


‌آموزش زنان روستايي و توسعه اشتغال خانگي شهرستان فردوس

‌اداره كل جهاد كشاورزي خراسان جنوبي


‌ترويج فعاليت هاي جنبي كشاورزان شهرستان فردوس

‌اداره كل جهاد كشاورزي خراسان جنوبي


نوسازي و تجهيز مركز خدمات ترويج كشاورزي باغستان

‌اداره كل جهاد كشاورزي خراسان جنوبي


‌ترويج فرهنگ منابع طبيعي و مشاركت بهره برداران در شهرستان فردوس

‌اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي
‌پوشش بهداشتي دام طيور و آبزيان در برابر بيماري ها


‌مبارزه و كنترل بيماريهاي زنبورعسل در سطح شهرستان فردوس

‌اداره كل دامپزشكي خراسان جنوبي


‌مبارزه و كنترل بيماريهاي آبزيان در سطح شهرستان فردوس

‌اداره كل دامپزشكي خراسان جنوبي


توسعه خدمات بهداشتي دام عشاير شهرستان فردوس

‌اداره كل دامپزشكي خراسان جنوبي


‌كنترل كيفي فرآورده هاي خام دامي در شهرستان فردوس

‌اداره كل دامپزشكي خراسان جنوبي


‌مبارزه و كنترل بيماريهاي طيور در سطح شهرستان فردوس

‌اداره كل دامپزشكي خراسان جنوبي


توسعه عمليات ‌مبارزه و كنترل بيماريهاي واگير و انگلي دام در سطح شهرستان فردوس

‌اداره كل دامپزشكي خراسان جنوبي

‌ساماندهي اراضي كشاورزي


لوله گذاري، احداث و بهسازي كانالهاي آبياري عمومي

‌اداره كل جهاد كشاورزي خراسان جنوبي

‌ساماندهي مالكيت و صدور سند اراضي دولتي و كشاورزي


ساماندهي و صدور سند اراضي كشاورزي

‌اداره كل جهاد كشاورزي خراسان جنوبي

‌كنترل و مبارزه با آفات و بيماري هاي گياهي و علف هاي هرز


‌مبارزه تلفيقي و بيولوژيك عليه آفات نباتي در شهرستان فردوس

‌اداره كل جهاد كشاورزي خراسان جنوبي


‌نظارت بر مصرف و توزيع سموم دفع آفات نباتي در شهرستان فردوس

‌اداره كل جهاد كشاورزي خراسان جنوبي


‌نظارت و كنترل آفات قرنطينه‌اي در شهرستان فردوس

‌اداره كل جهاد كشاورزي خراسان جنوبي

‌مقابله با بيابان زايي و تثبيت شنهاي روان


‌حفاظت و نگهداري در شهرستان فردوس

‌اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي


‌عمليات بيولوژيك بيابانزدايي در شهرستان فردوس

‌اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي


مديريت روان آبهاي سطحي در مناطق بياباني

‌اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان جنوبي

ساختمان ها و تجهيزات


‌تكميل ، تجهيز و تعمير اداره جهاد كشاورزي فردوس

‌اداره كل جهاد كشاورزي خراسان جنوبي
‌محيط زيست

‌حفاظت از طبيعت و تنوع زيستي


احياء زيستگاهها و زيست بومهاي خشكي شهرستان فردوس

‌اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبي


حفاظت از گونه هاي جانوري در معرض انقراض

‌اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبي

‌مديريت آلاينده ها و پسماندها
مسكن عمران شهري روستايي و عشايري

خدمات شهري و روستايي


‌ايجاد و توسعه فضاهاي سبز عمومي شهر اسلاميه

شهرداري اسلاميه


‌ايجاد و توسعه فضاهاي سبز عمومي شهر فردوس (پارك تون)

‌شهرداري فردوس


‌ايجاد و توسعه فضاهاي سبز عمومي شهر فردوس (پارك بانوان)

‌شهرداري فردوس

ساماندهي كالبدي شهري و روستايي


مطالعه و تهيه طرح تفضيلي شهراسلاميه

‌اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي


تكميل طرح تفضيلي فردوس

‌اداره كل راه و شهرسازي خراسان جنوبي


‌تكميل و اجراي طرح هادي باغستان عليا

‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان جنوبي


‌اجراي طرح هادي روستاي سرند فردوس

‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان جنوبي


‌اجراي طرح هادي روستاي گستج

‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان جنوبي


‌اجراي طرح هادي روستاي باغستان سفلي

‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان جنوبي


‌اجراي طرح هادي روستاي بيدسگان

‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان جنوبي


‌اجراي طرح هادي روستاي باداموك

‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان جنوبي


‌اجراي طرح هادي روستاي حسين آباد

‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان جنوبي


‌اجراي طرح هادي روستاي انارستانك

‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان جنوبي


‌اجراي طرح هادي شهرك طاهر آباد

‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان جنوبي


‌اجراي طرح هادي روستاي خانكوك

‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان جنوبي


‌اجراي طرح هادي روستاي مهويد

‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي خراسان جنوبي

ساماندهي نواحي خاص
سامانه هاي پساب و فاضلاب


‌ايجاد و اصلاح شبكه جمع‌آوري و دفع آبهاي سطحي شهر فردوس

‌شهرداري فردوس

مسكن
آب شهري و روستايي


‌اصلاح و بازسازي شبكه آب شرب شهر‌ فردوس و اسلاميه

‌شركت آب و فاضلاب خراسان جنوبي


‌اجراي طرح هاي مديريت مصرف آب شهري

‌شركت آب و فاضلاب خراسان جنوبي


توسعه، بازسازي و‌اصلاح شبكه‌هاي آب شرب روستائي در شهرستان فردوس

‌شركت آب و فاضلاب روستايي خراسان جنوبي


آبرساني سيار

‌شركت آب و فاضلاب روستايي خراسان جنوبي

حمل و نقل شهري و روستايي


‌ايجاد، توسعه و اصلاح شبكه معابر شهر فردوس

‌شهرداري فردوس


‌ايجاد، توسعه و اصلاح شبكه معابر شهر اسلاميه

شهرداري اسلاميه

‌ساماندهي عشاير


‌ارائه خدمات پشتيباني به كوچندگان وعشاير شهرستان فردوس

‌اداره كل امور عشاير خراسان جنوبي


‌حفر و تجهيز چاه آب شرب انسان و دام منطقه ميان تگ عشاير شهرستان فردوس

‌اداره كل امور عشاير خراسان جنوبي

منابع آب

‌بهبود بهره برداري و حفاظت از منابع آب


‌تعادل بخشي منابع آب سطح شهرستان فردوس

‌شركت سهامي آب منطقه اي خراسان جنوبي

‌‌تأمين و عرضه آب


‌تكميل ايستگاههاي باران‌سنجي فردوس

‌شركت سهامي آب منطقه اي خراسان جنوبي


احداث و ذخيره استخر ذخيره و تنظيم آب كشاورزي

‌اداره كل جهاد كشاورزي خراسان جنوبي


مرمت و لايروبي قنوات

‌اداره كل جهاد كشاورزي خراسان جنوبي


‌مرمت و بازسازي تاسيسات آب شرب فردوس و اسلاميه

‌شركت آب و فاضلاب خراسان جنوبي


‌آبرساني به شهر فردوس و اسلاميه

‌شركت آب و فاضلاب خراسان جنوبي

مهندسي رودخانه ها و سواحل


بهره برداري و حفاظت از رودخانه ها


جـــــــــــــمــع كـــــــــــل (به ميليون ريال)

41200

تاریخ به روز رسانی: 1394/08/04
تعداد بازدید: 2812
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:1
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal