۱۳۹۶ جمعه ۲۹ دي
English
صفحه اصلی
شرح وظايف

وظائف و اختیارات ذیل شرح کامل و جامعی از وظائف و ماموریت های بخشدار نیست بلکه به تناسب ظرفیت ها و پناسیل های خاص مناطق و شرایط سیاسی و اجتماعی و اقلیمی و اقتصادی قابل تعدیل می باشد لذا بخشی از ماموریتهای ذیل به تناسب شرایط خاص بخش مرکزی کاشان بیان می شود

1-  نماینده عالی و مسئول اجراوحفظ سیاستهای عمومی دولت در حوزه مسئولیت خود و مسئول حفظ نظم واستقرار امنیت در سطح بخش

2ـ پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی- انتظامی و اجتماعی بخش و تعیین و تدوین اولویت ها در چار چوب وظایف قانونی و پیگیری و ارائه پیشنهاد برای کنترل مشکلات  مبتلابه

2-  برنامه ریزی برای بهبود و پیشرفت اوضاع اقتصادی و فرهنگی اجتماعی روستاها و توجه به نیازهای اولیه مردم و تلاش در فراهم نمودن زمینه های ارتقای رضایتمندی اجتماعی

3- ایجاد هماهنگی و ارتقای سطح تعاملات بین ادارات و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان و شوراهای اسلامی و دهیاران( مدیران روستایی ) برای تحقق و پیشبرد اقدامات عمرانی بخش

4-  اخذ گزارش از مقامات انتظامی محلی درباره وقایع و اتفاقات روزانه وانتقال به دستگاههای ذیربط شهرستان وتصمیم گیری واقدام قانونی و بموقع

5- جمع آوری و رصد اخبار وقایع و رخ دادهای سیاسی –اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی بخش و تحلیل و طبقه بندی و انعکاس اخبار مهم به دستگاههای ذیربط

6- اعمال نظارت بر مسایل سیاسی – انتظامی وفرهنگی -  اجتماعی و عمرانی و اقتصادی بخش و ایجاد هماهنگی لازم بمنظور کارکرد مطلوبتر دستگاههای ذیربط

7- نظارت بر تأمین - فراوانی و مرغوبیت خواروبار و مایحتاج عمومی و پیگیری در جهت رفع کمبود های احتمالی

8- برگزاری انتخابات بعنوان اصلی ترین وظیفه کوچکترین دستگاه حاکمیتی بخش ( انتخابات ریاست جمهوری اسلامی – مجلس خبرگان رهبری – مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهروروستا ) و همکاری در برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی فرادستی ( بخش و شهرستان )

9- توجه به موضوع آموزش و تربیت بدنی و شناسایی افراد نخبه فرهنگی وتجلیل از پیشکسوتان و مدال آوران و استعدادهای ورزشی بخش و بالفعل نمودن ظرفیت های بالقوه و حمایت از ورزش روستایی

10-  نظارت در امر بهداشت محیط و ارتقای شاخص های سلامت فردی و اجتماعی بخش و همکاری و همراهی در جهت اجرای سیاست های ابلاغی نظام سلامت و کنترل بیماریها .

11-  توجه به شاخص ها و معیارهای  محورهای استقلال و خودکفایی ( کشاورزی و دامپروری ) و حمایت  و رفع مشکلات مبتلابه و دغدغه های  کشاورزان و دامداران از این بخش با همکاری جهاد کشاورزی و منابع طبیعی  .

12- بررسی پیشنهادات بمنظور ایجاد موسسات عمومی و عام المنفعه و سازمانهای مردم نهادو خیریه ها منطبق با اساسنامه فعالیت و در چارچوب قوانین .

13-  تامین و تقویت زیرساخت های روستایی اعم از  راه – مسکن – فضای سبز – پارک ها – برق – مخابرات – گاز و بویژه پایداری جمعیت در روستاها و ایجاد محورهای تفریحی – ورزشی و گردشگری روستایی با محوریت  و مشارکت بخش خصوصی

14- نظارت و توجه به میراث تاریخی و طبیعی و فرهنگی روستایی وحفظ ابنیه و آثار ملی و باستانی و تشریک مساعی با دستگاه ذیربط

15- بررسی و تهیه پیشنهادهای لازم برای ایجاد زیرساخت ها – تاسیسات و ابنیه  مورد نیاز درسطح بخش و تلاش در جهت رفع نقائض و کمبودهای موجود.

16-  بررسی و رسیدگی و اقدام در مورد شکایات واصله – اعتراضات وگزارشات مردمی در مورد عملکرد شوراهای اسلامی – دهیاران و دستگاهای اداری مستقر در بخش و نوع خدمات  آنها

17- تهیه بانک اطلاعات و شناسنامه فرهنگی با هدف شناخت بیشتر ظرفیت ها و استعدادهای فرهنگی – مذهبی وشخصیت ها – مشاهیر و مفاخر صاحب نفوذان و ...... بخش.

18-  تشویق و ترغیب مردم و مشارکت پذیر کردن آنان در اداره امور محلی ودر واقع نوعی واگذاری کار مردم به خود مردم در کلیه سطوح فرهنگی – اجتماعی و عمرانی.

19-  سرکشی و بازدید مستمر از روستاها و مکانهای واقع درسطح بخش و پروژه های عمرانی دردست اجرا وبررسی نیازها و مشکلات و برنامه ریزی برای رفع نیازها و مشکلات

20-اولویت بندی – پیگیری و برنامه ریزی برای تامین اعتبار و جذب و هزینه کرد اعتبارات تخصیصی دولتی برای طرحهای توسعه روستایی  اعم از حمایت و مساعدتهای استانی و یا سایر منابع تامین اعتبار

21- نظارت بر عملکرد- فعالیت و مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستاها و ایجاد هماهنگی فی مابین شوراهای اسلامی با شهرداران ودهیاران ( مدیران روستایی ) بر اساس قوانین و آئین نامه های موجود

22- بررسی و نیاز سنجی آموزش حین خدمت کارکنان بخشداری ، شهرداریها ، دهیاران حوزه بخش،شوراهای اسلامی روستاها و شهرها و تهیه پیشنهاد لازم برای ارتقای سطح مهارت و کارائی آنان.

23- اجرای وظایفی که قانون وظیفه عمومی بعهده بخشداران محول کرده است.

24- تعامل وهمکاری با  ثبت احوال در جهت اجرای سیاست های افزایش موالید و تاکید بر مشارکت دهیاران ( مدیران روستایی ) به همکاری با ثبت احوال در مورد ثبت و ضبط موالید و موارد فوت داخل روستاها.

25- تشکیل مستمر شورای فنی بخش  با هدف امکان سنجی – استعداد یابی و جانمایی پروژه های دهیاریها و رعایت  ضوابط فنی و اصول پدافندی غیر عامل و لحاظ نمودن مسائل مربوط به مدیریت بحران و صرفه و صلاح بیت المال و هماهنگ کردن فعالیت های دهیاران با دستگاههای اجرایی شهرستان در مورد اجرای پروژه های روستاها

26-  توجه ونظارت بر رعایت مسائل زیست محیطی – بهداشت عمومی و توسعه پایدار روستایی و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و موجود بخش.

27- ساماندهی و برنامه ریزی و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر روستاها و فعال نمودن موسسات حمل و نقل عمومی با محوریت بخش خصوصی در حدود آئین نامه ها و همکاری با دستگاه های عضو کارگروه ذیربط برای اتخاذ تدابیر بهتربرای روستاهای بخش

28- همکاری و مشارکت در برگزاری جشنها و مناسبت های ملی و اعیاد مذهبی و برنامه های فرهنگی ورزشی روستاها

29- نظارت در جلب توریست و گردشگران و جذب سرمایه گذاری درایجاد زیرساخت های گردشگری با اولویت ترویج گردشگری مذهبی و طبیعت گردی در روستاهای بخش

 30- نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوط به تردد – اقامت – اشتغال و فعالیت اتباع بیگانه و مراقبت بر امور مربوط به انان

31- انجام وظایفی که قوانین و مقررات مربوط  درباره اصناف و اتحادیه ها و امثال آنها برای بخشدار مقرر داشته است.

32- مراقبت در حسن جریان امور اداری و دفتر بخشداری و انجام سریع و دقیق دستورهای اداری که از طرف  مقامات ما فوق صادر گردیده است.

33- حراست و حفاظت از اموال  منقول و غیر منقول و دارایی های بخشداری و تاکید بر عوامل تحت امر بمنظور رعایت این موضوع

34- فراهم نمودن بستر حمایت از اشتغال پایدار روستایی – رفع موانع تولید و جذب سرمایه گذار و ایجاد فرصت های کسب و کار 

35- اولویت بندی نیازهای عمرانی روستاها و تلاش برای تامین اعتبار و اجرای پروژه های توسعه روستا .

36- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات در حوزه بخش

37- همکاری و هماهنگی با مسئولین تقسیمات کشوری- پیگیری واصلاح مشکلات مرزی و حریم شهرو نظارت بر رعایت مرز بخش در نقاط مشترک با سایر بخشها – شهر ها و استان .

39- پیگیری مصوبات و ایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح، مواد منفجره، کالا و ارز در حوزه بخش.

40- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های ذیربط و نظارت بر فعالیت آن ها در حوزه بخش.

41- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش همگانی بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات بر اساس دستورالعمل های صادره و قوانین و مقرارات مربوطه.

42- حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی درحوزه بخش.

43- هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی در حوزه بخش.

44- فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقرزدایی در حوزه بخش.

45- اتخاذ تدابیر و پیشنهاد لازم و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری ، کنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل و زلزله ...

46- شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندی های بخش و تصمیم گیری و هماهنگی در چارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی، استانی و شهرستان.

47- پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیت های اقتصادی و خدماتی در محدوده بخش و شناسایی منابع جدید درآمدی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط در جهت اجرای برنامه های توسعه بخشی.

48- تلاش در جهت کسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده بخش و همکاری با دستگاههای ذیربط علی الخصوص شهرداری، دهیاری و شوراهای اسلامی بخش و روستا.

49 ـ کلیه رؤسای ادارات و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع بخشدار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.

50 ـ عزل و تغییر رؤسا و مسئولین ادارات بخش توسط مقام های مجاز دستگاههای ذیربط با اطلاع بخشدار صورت می گیرد.

51 ـ کلیه رؤسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرائی در بخش موظفند عدم حضور خود را به اطلاع بخشدار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.

52 ـ در مواردی که بخشدار حضور رئیس اداره ای را در بخش در زمان معین ضروری بدانند رئیس اداره مزبور موظف است از مرخصی یا مأموریت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت حضور یابد.

53 ـ بخشدار می توانند در اجرای وظایف واحدهای اجرائی بخش که به نحوی با برنامه های توسعه و سیاست های عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آنها و با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل های اجرائی نمایند.

55 ـ کلیه دستگاههای اجرائی در بخش موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که بخشداران از مأموریت های سازمانی و اقدامات به عمل آمده و آخرین دستورالعمل ها و ضوابط بخشنامه های صادره آگاهی داشته باشند.

56-کلیه شوراها، ستادها و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاههای اجرایی در بخش طبق قوانین و مقررات تشکیل می گردد زیر نظر بخشدار فعالیت خواهند نمود

56 ـ واحدهای اجرائی بخش موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ای خویش به بخشداران می باشند. بخشداران می توانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای مربوطه گزارش امور مربوطه را دریافت نمایند.

57- اجرای سایر وظایفی که در بخش از طریق مراجع ذیصلاح بر عهده بخشدار محول می گردد.

 

شهر اسلامیه ، مرکز بخش :

شهر اسلامیه، در 34 درجه و 2 دقیقه عرض جغرافیایی شمالی و 58 درجه و 13 دقیقه طول شرقی و در ارتفاع 1330 متری از سطح دریا قرار گرفته‌است. این شهر در 5 کیلومتری شمال شرقی شهر فردوس و در مسیر جاده فردوس-مشهد واقع شده است.

پیش از پایه‌گذاری این شهر، «باغو» (در لهجهی محلی، معادل باغان است که همان باغ‌ها معنا می‌دهد) معرف این محدوده بوده‌است. دلیل این نام‌گذاری این بود که در گذشته باغ‌های مردم فردوس در این محل قرار داشته و در واقع محل اقامت تابستانی اکثر آنها نیز همین باغ‌ها بوده‌است. لذا مردم فردوس نام «باغو» (باغها) را در برابر «شهر» (که همان فردوس و محل اصلی زندگی آنان می‌باشد) استفاده می‌کرده‌اند. نام«باغو» به مرور از رواج افتاد و در حال حاضر به جز عدهی معدودی (که اکثراً معمرین فردوسی هستند) دیگر از این نام استفاده نمی‌کنند.

اسلامیه در سال 1329 شمسی که روستایی بیش نبود، تنها دارای 221 نفر سکنه بود. این شهر تا پیش از زلزله سال 1347، به صورت دو آبادی مقصودآباد و بهشت‌آباد از ییلاقات فردوس به شمار می‌رفت و جمعیت ساکن ثابت چندانی نداشت. پس از زلزله که با تخریب کامل فردوس همراه بود، یکی از علما و روحانیون فردوس، مردم فردوس را ترغیب به مهاجرت به این منطقه و ساخت شهر جدید فردوس در محل فعلی اسلامیه نمود. به این ترتیب، تعدادی از مردم فردوس به این منطقه مهاجرت کردند ولی بخش عمده مردم در محلی که در نزدیکی شهر قدیمی ساخته شده بود ساکن شدند. این اتفاق حتی از دید گزارشگران غربی هم مخفی نماند. میشل فوکو در گزارشی برای روزنامه کوریره دلاسرا به این موضوع اشاره کرده‌است. پس از این رخداد، جمعیت اسلامیه افزایش یافت به طوری که جمعیت آن در سال 1355 شمسی به 3٬731 نفر (832 خانوار) افزایش یافت و در سال 1365 شمسی به 4٬467 نفر (1٬057 خانوار) رسید. بنا بر سرشماری سال 1390 جمعیت این شهر 6084 نفر(1846 خانوار) است که از این تعداد 3011 نفر مرد و 3073 نفر ، زن می باشند.

اسلامیه از گذشته به سبب برخورداری از باغ‌های زیبا، محل گردشگاهی اهالی فردوس به شمار می‌آمد. خیابان طویلی که آب در دو طرف آن جاری بود و چنارهای کهنسال آن را سیراب می‌کرد، زیبایی خاصی به این نقطه ییلاقی داده بود.

مردم آن آریایی و با لهجه فردوسی (خاص جنوب خراسان و بازمانده از دوران سامانیان)تکلم می‌کنند. دینشان اسلام است و مذهب شیعه اثنی عشری دارند.

پوشش گیاهی طبیعی محل شامل کلپوره، شاه‌تره، درمنه، پودنه و گیاهان مرتعی است و جانوران وحشی از جمله گرگ، شغال، روباه، خرگوش، کبک و سینه‌سیاه در پیرامون آن زندگی می‌کنند.

زعفران ،‌انار و پسته از مهمترین محصولات این شهر است.

 

روستاهای بالای 20 خانوار بخش مرکزی:

ردیف

نام آبادی

جمعیت

خانوار

مرد

زن

ردیف

نام آبادی

جمعیت

خانوار

مرد

زن

1

آبدکی

49

11

23

26

16

چشمه خانم

37

13

19

18

2

ابراهیم اباد

228

59

101

127

17

حسین اباد

363

108

192

171

3

افقو

70

35

31

39

18

خانکوک

1018

314

500

518

4

امرودکان

100

52

43

57

19

خرو

149

56

64

85

5

انارستانک

285

116

129

156

20

رحمت آباد

22

10

10

12

6

باداموک

209

82

96

113

21

سرند

421

155

192

229

7

باغستان سفلی

657

221

326

349

22

طاهریه

170

42

81

89

8

باغستان علیا

2467

739

1224

1243

23

ظهر

37

21

15

22

9

برون

680

260

327

353

24

فتح اباد

423

189

209

214

10

بکری پائین

9

5

4

5

25

فریدونی

55

20

23

32

11

بیدسکان

255

130

109

146

26

کجه

316

96

165

151

12

پروژه ساختمانی شهیدرجائی

333

125

156

177

27

گستج

279

119

111

168

13

ترشیزوک

60

24

29

31

28

لجنو

74

21

35

39

14

چاه مشاع شهیدپارسا

23

9

12

11

29

مهرانکوشک

265

110

116

149

15

چاه نو

217

59

108

109

30

مهوید

225

105

95

130

          ماخذ: فرمانداری فردوس ، سرشماری 90

 

شماره تلفن و مشخصات کارکنان بخشداری مرکزی:

بخشداری مرکزی

سلمان شبانی


بخشدار مرکزی

2-32742551

محمد تقی نویدی

کارشناس امور اجتماعی وانتخابات
2-32742551

رحیم کرمی

 


کاردان امور سیاسی انتخابات

 

2-32742551

اعظم نباتی

 


ذیحساب دهیاران واپراتور

 

2-32742551

امیر قلیزاده

 


کارشناس امور دهیاری ها

 

2-32742551

امیر ایمانی

 


                 راننده

 

2-32742551
 

 

تاریخ به روز رسانی: 1395/07/19
تعداد بازدید: 3156
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به استانداری خراسان جنوبی میباشد.
Powered by DorsaPortal