نتايج آرا فرم نظرسنجي

نحوه اطلاع رسانی روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی چگونه است؟


عالی
17.79%(188)


خوب
10.22%(108)


متوسط
11.16%(118)


ضعیف
57.14%(604)


تعداد کل آرا نظرسنجی 1057